Spoed!
Menu

Paramedische behandelingen

Voor de behandelingen van veel voorkomende klachten van Softenon slachtoffers zijn er binnen en buiten de Sint Maartenskliniek zeer veel verschillende mogelijkheden. Voor de behandelingen binnen de Sint Maartenskliniek kunt u contact opnemen met het multidisciplinair behandelteam. Voor overige behandelingen, vindt u hieronder een aantal tips en mogelijkheden.

4.4 Medische informatie_Behandelingen_Ergo.jpg 4.4_Medische informatie_Behandelingen_fysio.jpg IMG_2660.jpg

Fysiotherapie

De fysiotherapeut bekijkt welke compensatie- of overbelastingsklachten in de romp en de ledematen zijn ontstaan, omdat deze bij Softenon slachtoffers anders worden belast, maar ook hoe deze verder zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. De fysiotherapeut houdt hierbij rekening met afwijkingen in de anatomie van het skelet en de spieren. Deze anatomie verschilt van de algemene anatomie en verschilt per Softenon slachtoffer. Voor elke persoon zal een individuele behandeling worden opgesteld aan de hand van de primaire en secundaire schade door Softenon en is afhankelijk van de hulpvraag. Deze behandeling kan bestaan uit lichamelijke oefeningen waarbij u leert wat uw lichamelijke mogelijkheden en beperkingen zijn.

Er bestaan veel verschillende behandelingen en oefentherapieën. Sommige zijn specifiek voor Softenon slachtoffers, andere zijn algemene oefeningen. U kunt met uw huisarts of fysiotherapeut overleggen of deze voor u geschikt zijn.

Oefeningen en therapieën:

 • Op Fysiotherapie4all vindt u een Nederlandstalig filmpje over nekklachten met uitleg en plaatjes over trigger points en dry needling behandelingen.
 • Op de site van Thalidomide Trust staan video’s, speciaal voor (en door) Softenon slachtoffers, met pilates oefeningen en een video met een training voor in de sportschool
 • In deze video laat Softenon slachtoffer Simone een aantal oefeningen zien die zij in haar dagelijkse routine heeft ingebouwd.

Folders met oefeningen en adviezen voor en door Softenon slachtoffers:

Op de site van Thalidomide trust is een aantal documenten met adviezen over en voorbeelden van verschillende oefeningen:

 • Exercise & equipment: In dit Engelstalige document kunt u lezen hoeveel beweging u nodig heeft en wat voor oefeningen u kunt doen om gezond te blijven en vindt u informatie over diverse sportattributen.
 • Other treatments for pain: In dit Engelstalige document staan beschrijvingen van verschillende oefentherapieën zoals pilates, yoga, acupunctuur, Alexander techniek, osteopathie en chiropractie.
 • Physio, massage & equipment: In dit Engelstalige document staan beschrijvingen over fysiotherapie, sportmassage en een paar voorbeelden van producten die u kunt gebruiken tijdens het uitvoeren van uw oefeningen of ter ontspanning

Algemene tips lichaamshouding:

 • Zet je voeten recht, op heupbreedte, tijdens stand en zit.
 • Probeer tijdens je dagelijkse activiteiten je rug niet te veel te krommen, maar iets gestrekt te houden.
 • Houd je knieën bij stilstand licht gebogen, niet volledig gestrekt.  

 

Ergotherapie

De ergotherapeut bekijkt hoe u uw dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. U kunt adviezen krijgen over de juiste lichaamshouding en welke hulpmiddelen voor u geschikt zijn tijdens het uitvoeren van de dagelijkse bezigheden. De ergotherapeut brengt uw mogelijkheden in beeld en adviseert over geschikte vervoersmogelijkheden en over eventuele aanpassingen in uw woning en werkomgeving. Naast aandacht voor aanpassingen aan uw omgeving zal de ergotherapeut focussen op de verhouding tussen belasting en belastbaarheid.

Hulpmiddelen:

 • De keuze in standaard hulpmiddelen is zeer uitgebreid, maar meestal ongeschikt voor Softenon slachtoffers, aangezien zij fysiek vaak tweezijdig zijn aangedaan en geen duim of onvoldoende duimfunctie hebben. Op de pagina hulpmiddelen vindt u een overzicht van verschillende hulpmiddelen en diverse tips over hulpmiddelen. Het overzicht is zo compleet mogelijk, maar zal continu veranderen door nieuwe inzichten. U kunt met uw ergotherapeut kijken welke hulpmiddelen voor u geschikt zijn hoe deze aangepast moeten worden.

 Folders met adviezen:

 • Choosing a workstation seat: In deze Engelstalige folder van Thalidomide trust vindt u verschillende bureaustoelen die geschikt zijn voor Softenon slachtoffers
 

Psycholoog

Voor de psycholoog is het belangrijk om te weten welke klachten er spelen bij het Softenon slachtoffer in relatie tot de lichamelijke beperkingen als gevolg van schade door Softenon, hoe iemand daarmee omgaat en de voorgeschiedenis van hoe dit al is verwerkt en behandeld.

Emotioneel welzijn en Softenon slachtoffers

De fysieke beperkingen, opvoeding van de Softenon slachtoffers en ervaringen uit het verleden kunnen een negatief effect hebben op het emotioneel welzijn. Negatieve ervaringen met medische behandelingen, slechte opleidingsmogelijkheden, meer kans op ziekte, gepest worden, misbruik  of schuldgevoel hebben allemaal gevolgen voor het emotioneel welzijn. Elk van deze factoren kan een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld. Vanuit een Brits onderzoek onder 350 Softenon slachtoffers is gebleken dat de helft een depressie heeft ondervonden of angstgevoelens heeft ervaren.

Dagelijks emotioneel welbevinden omvat ook het identificeren, opbouwen en werken vanuit uw sterke punten in plaats van zich te concentreren op het oplossen van problemen of zwakke punten. Hoe beter u uw emoties kunt beheersen, hoe groter het vermogen om van het leven te genieten, stress te reduceren en te concentreren op belangrijke persoonlijke doelen.

Behandeling

Samen met de psycholoog wordt in kaart gebracht wat het voor u betekent om met uw specifieke klachten, niet alleen veroorzaakt door Softenon, te leven. Er zal worden gekeken naar stemming, coping, gedrag, emotie en cognitie. Dit wordt niet zozeer bepaald door de aandoening, maar vooral ook door hoe iemand is, zijn of haar voorgeschiedenis en iemands omgeving.

Binnen de psychologie staan de fysieke gevolgen van Softenon niet centraal. De belangrijkste vraag is wat betekent het voor deze persoon? En waar loopt die persoon tegenaan? Dit kan binnen de groep Softenon slachtoffers best verschillen. De psycholoog heeft het individuele verhaal nodig om de interventie op te baseren.

Binnen de groep Softenon slachtoffers zijn er thema’s te herkennen voor de psycholoog:

 • De relatie ouder-kind; hoe zijn mensen opgegroeid en met welke stijl. Was dit juist heel beschermend, of juist heel aanmoedigend om zoveel mogelijk zelfstandig te doen?
 • Hoe zijn mensen vanuit die opvoeding verder door gegaan in het leven, hoe hebben ze zich ontwikkeld?
 • Afhankelijkheid vs. zelfstandigheid
 • Verwerking en acceptatie
 • Stemming
 • Intieme relaties aangaan
 • Werk
 • Toekomstverwachtingen / angst voor de toekomst
 • Bij het ouder worden ook weer toenemende afhankelijkheid (naarmate mensen beperkter zelfstandig worden).
A A Vergroot
Print
Nesos ZonMw Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ZonMw
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
ZonMw
ZonMw