Spoed!
Menu

Emergency Card

Wanneer u in een noodsituatie een onbekende arts, huisartsenpost, spoedeisende hulp of apotheker bezoekt, is het belangrijk dat deze zorgverleners snel en beknopt geïnformeerd worden over wat er moet gebeuren als u als Softenon slachtoffer spoedeisende hulp nodig heeft. In noodgevallen kan gebruik gemaakt worden van de Emergency Card. Hierop staat aangegeven met welke mogelijke aandoeningen een zorgverlener rekening moet houden als u onverhoopt zelf niet kunt aangeven welke zorg er in uw geval primair is of als u buiten bewustzijn bent. Daarnaast kan het belangrijk zijn voor zorgverleners om medische gegevens over u op te kunnen vragen. Dit is mogelijk via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Dat kan van belang zijn als u een onbekende arts, huisartsenpost of andere apotheek bezoekt. U dient hiervoor zelf toestemming te geven.

Emergency Card

De Emergency Card is ontwikkeld in samenwerking met de afdeling spoedeisende hulp van het Radboudumc Nijmegen en via deze website te downloaden in het Nederlands, Engels en Duits.

Landelijk Schakelpunt

Uw huisarts en apotheek houden ieder een eigen medisch dossier over u bij. Hierin staat informatie die belangrijk is voor uw behandeling. Uw huisarts legt vast wat uw klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. Uw apotheker registreert welke medicijnen u krijgt en voor welke medicijnen u allergisch bent.

Toestemming geven

Maakt uw huisarts of apotheek gebruik van het LSP? Dan vraagt hij u toestemming om uw gegevens beschikbaar te stellen via dit netwerk. Na uw toestemming meldt uw zorgverlener uw gegevens aan bij het LSP door uw burgerservicenummer (BSN) door te geven.
Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming geeft. Dat kan direct door een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier te geven aan uw huisarts en/of uw apotheek, maar ook online via de website. Bezoekt u regelmatig verschillende apotheken? Geef dan elk van hen apart toestemming. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Dossier

Als u toestemming geeft, registreert uw huisarts of apotheek dit in uw medisch dossier. Daarna meldt hij bij het LSP dat er gegevens over u beschikbaar zijn. Overleg met uw huisarts welke gegevens hierin van belang zijn in noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan het melden van locaties voor bloedafname of bloeddruk meten of de mogelijkheden om bij u infuus te prikken.
Vanaf dat moment kunnen andere zorgverleners uw gegevens opvragen via het LSP. Dat mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. Alleen als u nog geen toestemming heeft gegeven of uw toestemming intrekt, dan zijn uw medische gegevens niet beschikbaar via het LSP.

Gegevens opvragen

Een andere zorgverlener kan dan uw gegevens opvragen als dat nodig is voor uw behandeling. Met uw BSN zoekt het LSP welke zorgverleners gegevens over u beschikbaar hebben. Als er gegevens beschikbaar zijn, kan de zorgverlener deze opvragen en inzien.
In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar hebben. Uw medische gegevens worden dus niet opgeslagen in het LSP.

A A Vergroot
Print
Nesos ZonMw Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ZonMw
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
ZonMw
ZonMw