Spoed!
Menu

Primaire schade

Bij de gevolgen van Softenon wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire schade. Onder primaire schade worden de aanwezige afwijkingen verstaan die direct na de geboorte zijn vastgesteld, ook wel oorspronkelijke schade genoemd. Onder secundaire schade vallen de specifieke aangeboren afwijkingen die nog niet eerder ontdekt waren.

2.2 Over Softenon_Primaire schade_jongetje zonder armen ZW.jpg 2.2 Over Softenon_Primaire schade_meisje zonder armen in bedje ZW.jpg

Softenon wordt begin jaren zestig vroeg tijdens de zwangerschap voorgeschreven tegen ochtendmisselijkheid. De schade door Softenon is afhankelijk van het moment van inname van Softenon tijdens de zwangerschap. De misvormingen van de ledematen wisselen van een geringe ontwikkelingsstoornis tot een vrijwel geheel ontbreken van armen, benen en/of heupen. Andere schade bestaat uit mogelijke afwijkingen aan oren, ogen en gelaat, misvormingen van het hart, de darmen, genitaliën en ontbreken van de galblaas en nieren.

Begin jaren zeventig werd er in Duitsland een Medische Commissie gevormd om alle slachtoffers te kunnen onderzoeken met als doel erkenning van hun schade door Softenon en met als doel vastlegging in een schadepuntenlijst. Gezien het enorme aantal te screenen slachtoffers en de destijds beschikbare middelen en methodes is dit onnauwkeurig en overhaast gebeurd.

In de onderstaande tabel staat welke schade er ontstaat bij de ongeboren vrucht bij de verschillende momenten van inname van Softenon (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie van de moeder).Tijdschema van beschadigingen door Softenon

A A Vergroot
Print
Nesos ZonMw Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ZonMw
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
ZonMw
ZonMw