Spoed!
Menu

Loketten

Leven met een beperking brengt extra kosten met zich mee. Er zijn hogere kosten voor bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Hieronder staan instanties die u kunnen helpen bij het compenseren van deze meerkosten: 

UWV

WELDER

  • Wijzer met Welder is er voor iedereen met een gezondheidsprobleem of een chronische beperking, die informatie zoekt over het krijgen en houden van werk, uitkeringen en verzekeringen.

MEE

  • Heeft u een lichamelijke, zintuigelijke, of verstandelijke beperking of ervaart u beperkingen ten gevolge van een chronische ziekte? Dan krijgt u te maken met instanties, regels en allerlei praktische problemen. Misschien hebt u vragen waar niet zo makkelijk een antwoord op te vinden is. MEE is vertrouwd met al deze zaken en kan u daarbij helpen.

CAK

  • Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de WMO. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Deze wet regelt dat chronisch zieken en gehandicapten een tegemoetkoming ontvangen voor de extra kosten die zij hebben.

Meerkosten

  • Leven met een beperking of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van en neem een kijkje op de website Meerkosten.

Overheid naar Zorg en Ondersteuning

  • Wegwijzer van de Overheid naar Zorg en Ondersteuning: regelhulp.nl

Caire

  • Het Caire hulpnetwerk brengt de hulpvrager en de hulpaanbieders bij elkaar. Deze site is bedoeld voor mantelzorgers, vrijwilligers en patiënten. Het is een soort markplaats voor hulpvrager en -aanbieder.

Pantein

  • Pantein extra is de service-organisatie van Pantein (opvolger van het Witgele Kruis). Als lid van Extra heeft u toegang tot services die het leven aangenamer maken, en kan bijdragen aan een gezondere manier van leven. Pantein Extra heeft diverse voordelige gemaksdiensten-aan-huis: van maaltijd tot massage, van pedicure tot tuinman of organiser. 

Betaalde mantelzorg

Er zijn vele bureaus die ‘betaalde’ mantelzorg leveren. Hun medewerkers nemen als het ware de plaats in van familie, partner, kinderen of buren, die doordeweeks geen tijd hebben voor mantelzorg.

Op de website www.alleszelf.nl kunt u mantelzorgbureaus vinden.  De meeste bureaus werken regionaal, maar er zijn er ook met landelijke ambities, zoals ZorgMies Nederland, Saaraanhuis,  Homeinstead of Mantelaar. Ze bieden extra aandacht die de traditionele thuiszorg vaak niet meer kan bieden. Hun medewerkers komen meestal niet uit de zorg en mogen dan ook geen medische handelingen verrichten. Het zijn soms ((para)medische studenten, of huisvrouwen met levenservaring. Ze bieden een luisterend oor, doen boodschappen, maken schoon, ruimen op of begeleiden mensen naar het toilet.

De kosten van deze mantelzorg-hulp liggen tussen de €12,50 en €24,00 per uur.

Soms is het mogelijk om de kosten van de betaalde mantelzorg van een Persoonsgebonden budget  (PGB) van de gemeente te betalen. Als het gaat om respijtzorg, dus om het tijdelijk vervangen van een mantelzorger, is het mogelijk dat een zorgverzekeraar de kosten voor z’n rekening neemt.

Het Nationale Ouderenfonds, dat zich inzet voor het welzijn van ouderen, heeft er onlangs op gewezen dat er in deze groeiende sector geen vorm van certificering is. Daardoor  is het voor mensen moeilijk na te gaan of de bureaus wel doen wat ze beloven. De grotere bureaus doen veel moeite om betrouwbare mensen uit te zenden en vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  Maar een keurmerk voor deze jonge snel groeiende sector is er op dit moment nog niet.  Er wordt wel aan gewerkt. Het Ouderenfonds heeft nu een checklist betaalde mantelzorg samengesteld, waarmee klanten hun keuze beter kunnen bepalen. De checklist bevat vragen over het tarief, de geboden diensten, de contractvorm en de continuïteit.

IkWoonLeefZorg

  • ikwoonleefzorg.nl: Deze website bundelt alle informatie rondom langer zelfstandig wonen, zorg, sociale contacten en financiën. Zo ontstaat er één plaats met directe koppelingen naar relevante loketten zoals de Belastingdienst, gemeenten en thuiszorgorganisaties. Ook is er een directe link naar de online Interpolis Preventiewinkel om eenvoudig en snel ondersteunende middelen te bestellen.

Startpagina’s thuiszorg

A A Vergroot
Print
Nesos ZonMw Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ZonMw
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
ZonMw
ZonMw