Spoed!
Menu

Mogelijke afwijkingen

In het schema hieronder vindt u de mogelijke schade veroorzaakt door Softenon. Het betreft hier zowel de primaire als secundaire schade. De schade die iemand heeft, is afhankelijk van het moment van gebruik van Softenon tijdens de zwangerschap van de moeder. De mogelijke schade in het schema betreft vooral orthopedische schade, inwendige schade, oogschade en KNO schade en is o.a. gebaseerd op de Schadensliste mit Diagnoszahlen.

Klik hieronder op een lichaamsdeel om te zien wat de mogelijke schade veroorzaakt door Softenon kan zijn:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
Oog

Blindheid, slechtziendheid, visuele beperking, misvorming van de ogen, zwakte of verlamming van de oogspieren (n. abducens), scheelheid door misvorming, onvolledige sluiting van het ooglid. Beschadiging hersenzenuwen. Grijze staar.

2
Neus

Zadelneus (deels ontbreken van de neus aan de schedel (neuswortel)). Afsluiting van de neusholte naar de keelholte.

3
Gezicht

Verlamming van de aangezichtszenuw (facialisparese).

4
Mond en kaak

Kaakmisvorming met een verminderd kauwvermogen of verminderde werking van de kaakspieren en zwakte of verlamming van het zachte gehemelte. Gespleten lip en/of gehemelte. Onderontwikkelde kaak. Tongafwijkingen, met name een korte tongriem. Gebitsafwijkingen. Aantasting van de tanden door veelvuldig gebruik en aantasting door maagzuur. Ontbreken van verbinding tussen neus en keelholte (choane atresie). Veranderd verloop van hersenzenuwen, o.a. n. trigeminus.

5
Hart en bloedvaten

Aangeboren hartafwijkingen zoals ventrikel septum defect, transpositie van grote vaten, tetralogie van Fallot en hypoplaise ductus.  Hartfalen (wel of niet operabel) met of zonder beperking van het prestatievermogen. Aberrant verloop, hypoplasie of dysplasie van slagaders en aders. Zeer dunne vaten, ontbreken  van hartkleppen en belangrijke vaten (kransslagader, halsslagaders en wervelslagaders, beenslagaders, buikslagaders en slagaders in handen en voeten). Fibromusculaire dysplasie van slagaders. Defecten van hartwand en aorta. Ductus arteriosis persistens. Situs inversus. Verhoogde kans op beroerte (bij dysplasie van o.a. a. carotis) en hoge bloeddruk.

6
Longen en ademhaling

Onvolledige ontplooiing van de longblaasjes. Gestoorde lobulering long (2 ipv 3 longkwabben aan de rechter zijde). Vernauwde of afgesloten neusholten.

7
Galblaas

Aplasie van de galblaas (galblaas is niet aangelegd).

8
Maag en darmen

Dislocatie of versmalling van de 12-vingerige darm, maagpoort verkramping, anaalincontinentie door vernauwing en/of defecte sluitspieren. Afsluiting slokdarm, 12-vingerige darm of anus (anus atresie). Vernauwing van rectum, maagpoort (pylorus stenose), 12-vingerige darm en anus. Afwezigheid van blinde darm.

9
Bovenbeen en heup

Amelie van het been (been ontbreekt volledig). Focomelie of ernstig longitudinaal defect (voet zit nagenoeg aan de heup). Heupdysplasie en heupluxatie. Misvorming van de onderste extremiteit (verbuiging van het femur of een verkort femur). Verminderde spierspanning. Contracturen. Veranderd verloop van de zenuwen.

10
Voortplantingsorganen

Open verbinding van de darmen naar de schede of urethra, geen of dubbele aanleg (uterus bicornis) van de baarmoeder en/of vagina, afsluiting van de baarmoeder of vagina. Misvorming van de penis of teelballen. Hypospadie (de urinebuis komt niet helemaal bij de uiterste punt van de penis uit). Niet ingedaalde teelballen (cryptorchisme) of afwezige teelballen.

11
Lies

Liesbreuk.

12
Knie en onderbeen

Scheenbeenschade met of zonder klompvoet, ontbreken van het scheenbeen, misvorming van het kniegewricht, ontbreken van de knieschijf. Aplasie of dysplasie van het kuitbeen (kuitbeen ontbreekt of vertoont afwijkingen). Verkorte achillespees. Veranderd verloop van de zenuwen.

13
Voet en tenen

Schade aan of ontbreken van de grote teen. Klompvoet, voetmisvorming. Twee grote tenen. Triphalangeal hallux (grote teen 3 ipv 2 kootjes). Missende tweede teen.

14
Overige orthopedische schade

Ontbreken bepaalde spiergroepen of zwak ontwikkelde spiermassa, waardoor krampen, verminderde spierkracht,  spiersamentrekkingen na inspanning en steeds langere herstelfase. Hoge kans op osteoporose.

15
Vingers

Schade aan of het ontbreken van één of meer vingers of juist meer vingers (polydactylie). Syndactylie: vergroeiing van huid en weke delen tussen duim en wijsvingers.

16
Hoofd en hersenen

Aangeboren ontwikkelingsstoornis van schedel en zenuwstelsel. Hersenbeschadiging, geen schoolvaardigheid (lezen, rekenen, spelling). Verhoogde kans op epilepsie.

17
Oor

Ontbreken van oorschelp of trommelvlies, misvorming oorschelp, doofheid, slechthorendheid, vernauwing van de gehoorgang. Misvorming van het labyrint en middenoor.

18
Schouder

Schouderschade, eventueel in combinatie met bovenarmschade.

19
Rug en heiligbeen

Ontwikkellingsstoornis van de wervelkolom, spondylolisthesis, scoliose, misvorming van het heiligbeen met of zonder zenuwbeschadiging.

20
Bovenarm

Bovenarmschade, het ontbreken van of een verkort bot van de bovenarm, misvorming van de bovenste extremiteit.

21
Onderarm

Schade aan de onderarm, elleboogschade, het ontbreken van de onderarm, carpaal tunnelsyndroom.

22
Nieren

Vergroting van het nierbekken, onderontwikkeling van de nieren, ontbreken van de nier(en), bekkennier of hoefijzernier. Afwijkende positie van de nieren. Dubbele aanleg van de urineleider, met of zonder verwijding van de urineleider of verstopping van de urineleider.

23
Duim

Twee- of drieledige schade aan de duim. Het ontbreken of functieverlies van de duim of juist dubbele aanleg van de duimstraal. Pendelduim (kleine, instabiele duim).

24
Overige inwendige schade

Gereduceerde lichaamslengte, met of zonder groeihormoon deficiëntie. Verhoogde zweetsecretie. Perifere zenuwbeschadiging: schade aan gezichtszenuwen bij slechthorenden. Schade aan zenuwen in arm: nervus medianus en nervus ulnaris kunnen een atypisch verloop hebben, abrupt stoppen, hypoplastisch of samengegroeid zijn (inoperabel).

Door anomalie of aplasie van (enkele) botten of abnormale stand van de ledematen kan perifere neuropathie en neuromusculaire schade ontstaan. Deze schade veroorzaakt spierpijn, zenuwverkortingen, krachtsvermindering, kramp, doofheidsgevoel, trillingen, tintelingen, verlamming en afwijkingen in het looppatroon. Verhoogde kans  op Diabetes Mellitus.

A A Vergroot
Print
Nesos ZonMw Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ZonMw
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
ZonMw
ZonMw