Spoed!
Menu

Pilot Softenonnazorgpoli 2022

September 2022

Een nazorgpoli ontwikkelen is echt teamwerk. Zowel door de behandelaars, collega’s van de planning en ook vanuit het bestuur van NESOS is er hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe poli. Dankzij de inspanning van al deze mensen is op 22 september 2022 de eerste Softenon nazorgpoli gestart. Voor iedereen was dat een beetje wennen, zowel voor de deelnemers aan deze poli als ook voor de behandelaars. Over het algemeen was iedereen erg positief, maar is er ook een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die voor een volgende poli zijn meegenomen en aangepast.

A A Vergroot
Print
Nesos ZonMw Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport ZonMw
Ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport
ZonMw
ZonMw